Saturday, 27 February 2016

Cabo de São Vincente - mistery place in the end of Europe / Przylądek Świętego Wincenta - tajemnicze miasto na końcu Europy

Ahoy!

Did you ever by visiting one place has torn inside of you not described by extreme emotions? As if in one moment you feel the excitement and freedom, and after a while sadness and terror grows in you? I was just as I had when I found myself at the end of Europe. At Cape St. Vincent I could feel a strong energy, through which for a long moment, I felt terribly confused and did not know what was happening to me. Have you ever wondered how suicide feels before the decision to take his own life? Frankly, I never deeper thought about it, until I arrived at THIS place. Suddenly feeling came over me that I want to jump off a cliff. I wanted to know how it really is. What is at your head during the following down. I have no idea why this happened to me...

Czy mieliście kiedyś tak, że odwiedzając jedno miejsce targały wewnątrz Was nie opisane skrajne emocje? Tak jakby w jednym momencie czujecie podniecenie i wolność, a po chwili narasta w Was smutek i przerażenie? Ja właśnie tak miałam, kiedy znalazłam się na samym końcu Europy. Na Przylądku Świętego Wincentego można było odczuć silną energię, przez którą przez dłuższy moment poczułam sie strasznie zagubiona i nie wiedziałam co się ze mną dzieję. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się jak czuje się samobójca przed odebraniem sobie życia? Szczerze mówiąc, nigdy głębiej sie nad tym nie zastanawiałam, do momentu, kiedy się TAM pojawiłam. Raptem ogarneło mnie uczucie, że chcę skoczyć z klifu. Chciałam wiedzieć, jak to naprawdę jest. Co sie dzieje w głowie podczas spadania. Nie mam zielonego pojęcia co sie wtedy ze mną działo...

Cape St. Vincent (Cabo de São Vicente) is located 6 km from the town named Sagres. Can be found it the most distant south-western point of Europe. It is interesting that the Middle Ages, Europeans believed that this place is the real end of the world.

Przylądek Świętego Wincentego (Cabo de São Vincente) położony jest 6 km od miasteczka Sagres. Znajduję się on w najbardziej oddalonym południowo-zachodnim punkcie Europy. Ciekawostką jest, iż za czasów średniowiecznych Europejczycy wierzyli, że to miejsce jest prawdziwym końcem Świata. 

More pictures and information can be found in the read more / Więcej zdjęć i informacji znajdziecie w czytaj dalej

Monday, 22 February 2016

Sintra, Portugal part IV - Dalsze przygody w Portugalii

Ahoy!

Our trip to Portugal ended a few months ago, and I still did not manage to describe all the cities where we were. But I will try to post from time to time posts to catch up. Today it's time for relations from the Portuguese town called Sintra. Trips from Batalha, Almada and Coimbra you can find by clicking on the cities names.

Nasza wycieczka po Portugalii zakończyła się już kilka miesięcy temu, a mi się dalej nie udało opisać wszystkich miast w których byliśmy. Spróbuje jednak zamieścić co jakiś czas wpisy, aby nadrobić swoje zaległości. Dzisiaj przyszła pora na relacje z portugalskiej miejscowości o nazwie Sintra. Wcześniejsze relacje: z Batalhy, Almady oraz Coimbry znajdziecie klikając w nazwy miast.

From the Wikipedia's information, I know that Sintra is a municipal city in Portugal, in the district of Lisbon. It lies approx. 25 km northwest of Lisbon. It has about 33 000 inhabitants. Frankly, I did not expect such a large number of residents. You can easily find in this place the mass of tourists, so is not easy to meet the natives of Sintra.

Z informacji, które podaje wikipedia Sintra jest to miasto gminne w Portugalii, w dystrykcie Lizbony. Leży ok. 25 km na północny zachód od Lizbony. Liczy około 33 000 mieszkańców. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tak licznej liczy mieszkańców. Można łatwo zaobserwować, iż w tym miejscu masę turystów, więc nie łatwo spotkać rodowitych mieszkańców tego miasta.

More information and photos of Sintra in the "read more" / Więcej informacji oraz zdjęć Sintry w "czytaj więcej"

Tuesday, 9 February 2016

With visit in ZOO - Do you like idea of the Zoo or not? / Co sądzicie o ZOO?


Ahoy!

A few days ago our Little Mole together with his friends went to visit the ZOO in Brno. Of course, the whole trip passed in the greatest "family" atmosphere. We could see different animals and have also a good time. 

Kilka dni temu Krecik ze swoimi przyjaciółmi wybrał się w odwiedziny do ZOO w Brnie. Oczywiście cała wycieczka minęła w jak najwspanialszej "rodzinnej" atmosferze. Mogliśmy zobaczyć różne zwierzątka i miło spędzić czas.


Tuesday, 2 February 2016

Travel to Hundertwasser House in Vienna / Wycieczka do Wiednia

Ahoy!

During the summer, our Little Mole together with his friends went out to conquer the Austrian capital. The main point of the trip was visiting Hundertwasser House, which is a residential complex located at the corner of the streets Kegelgasse and Löwengasse. It is one of the most colorful places in the capital of Austria. Bartek really liked this place, so we decided to introduce you to this an unusual place.

W wakacje Krecik ze swoimi koleżankami udał się na podbój stolicy Austrii. Głównym punktem wycieczki był Dom Hundertwassera, czyli kompleks mieszkalny znajdujący się na rogu Kegelgasse i Löwengass. Jest jedno z najbardziej kolorowych miejsc w stolicy Austrii.Krecikowi bardzo przypadł do gustu, dlatego postanowiliśmy przedstawić Wam do niezwykłe miejsce.


To read more about this place click more/ Aby przeczytać więcej o tym miejscu kliknijcie w więcej

Thursday, 21 January 2016

With visit to Villa Tugendhat in Brno / Z wizytą w Willi Tugendhatów

Ahoy!

We came back to our blog after a long break to describe to you our trip to the mysterious Villa. Villa Tugendhat is a historical building in the wealthy neighbourhood of Černá Pole in Brno (Czech Republic). Was designed by the German architect Ludwig Mies van der Rohe. Built of reinforced concrete between 1928 and 1930 for Fritz Tugendhat and his wife Greta, the villa soon became an icon of modernism.

Wróciliśmy na bloga po dłuższej przerwie, aby opisać Wam naszą wycieczkę do tajemniczej Willi.
Willa Tugendhatów w Brnie jest to luksusowy dom jednorodzinny i jest dziełem niemieckiego architekta Ludwiga Miesa van der Rohe. Willa została zbudowana w latach 1929-1930 dla przemysłowca Fritza Tugendhata i jego żony Grety w północnej części Brna, leżącego na Morawach w Czechach. Ten luksusowy dom stał się symbolem dla architektury modernistycznej.

Please read more to find more about this mysterious place / Aby dowiedzieć się więcej o tym tajemniczynm miejscu proszę o kliknięcie na czytaj więcej

Thursday, 29 October 2015

Visiting Portugal part III : Almada / Z wizytą w Portugalii część III : Almada

Ahoy!

After our visit to Coimbra and Batalha, it was a time to describe a trip to another place in Portugal next to Lisbon - Almada. It is one of the favorite places for our Mole. Always the skyline views of the city were doing a big impression to us. In addition statue of Jesus and a bridge reminiscent of the San Francisco added more charm to the place.

Po naszej wizycie z Coimbrze i Batalha nadszedł czas na opisanie wycieczki do następnego portugalskiego miejsca połozonego niedaleko Lizbony - Almady. Jest to jedno z ulubionych miejsc Krecika. Zawsze widoki na panoramę miasta robiły na nas duże wrażenie. Dodatkowo statua Jezusa i most przypominający ten w San Francisco dodał więcej czaru temu miejscu.

Click on option "read more" to see more pictures of this magical place / Klikajcie w czytaj więcej aby zobaczyć zdjęcia tego magicznego miejsca.

Monday, 19 October 2015

Portugal Adventure Part II : Batalha / Portugalia cz II : Batalha

Ahoj!

Today we're back with the second part of the " Travel to Portugal". This time we went to a place called Batalha.The town was founded by King D. João I of Portugal, jointly with the Monastery of Santa Maria da Vitória na Batalha, to pay homage to the Portuguese victory at the Battle of Aljubarrota (August 14, 1385) that put an end to the 1383-1385 crisis. The town's name means battle. 1

Dzisiaj wracamy z drugą częścią z cyklu "Podróżujemy po Portugalii". Tym razem udaliśmy się do miejscowości o nazwie Batalha. Została założona wraz z ufundowaniem Klasztoru Matki Boskiej Zwycięskiej (Mosteiro de Santa Maria da Vitória) przez króla Portugalii Jana I w podzięce za cudowną interwencję Matki Boskiej i zwycięstwo nad Hiszpanami w bitwie pod Aljubarrotą ("batalha" znaczy po portugalsku "bitwa"). 1 


More about the trip in read more / Więcej o wycieczce w czytaj więcej