Friday, 4 September 2015

Třebíč trip to another UNESCO place / wycieczka do kolejnego miasta UNESCO

AHOJ!


August for our Little Mole was one of the coolest months in this year. Hot sunny weather, many opportunities to explore new places and meet new people. In the calendar, we are already in September, but we want to move back to the days of August. A few days ago our little friend visited another place from the list of UNESCO - Třebíč (Previously, he was in Praga, Telč, Kroměříž ).

Sierpień dla Krecika był jednym z najfajniejszych miesięcy. Gorąca słoneczna pogoda, dużo okazji do zwiedzania nowych miejsc i poznawanie nowych ludzi. W kalendarzu mamy już wrzesień, ale my chcemy przeniesiemy się jeszczę do czasów sierpniowych. Kilka dni temu nasz mały przyjaciel odwiedził kolejne miejsce z listy UNESCO - Třebíč (Wcześniej był w Pradzę, Telč, Kroměříž ).

If you want to move to western Moravia please click on read more.
Jeśli chcecie przenieść się do zachodnich Moraw zapraszamy do czytania dalej.