Thursday, 29 October 2015

Visiting Portugal part III : Almada / Z wizytą w Portugalii część III : Almada

Ahoy!

After our visit to Coimbra and Batalha, it was a time to describe a trip to another place in Portugal next to Lisbon - Almada. It is one of the favorite places for our Mole. Always the skyline views of the city were doing a big impression to us. In addition statue of Jesus and a bridge reminiscent of the San Francisco added more charm to the place.

Po naszej wizycie z Coimbrze i Batalha nadszedł czas na opisanie wycieczki do następnego portugalskiego miejsca połozonego niedaleko Lizbony - Almady. Jest to jedno z ulubionych miejsc Krecika. Zawsze widoki na panoramę miasta robiły na nas duże wrażenie. Dodatkowo statua Jezusa i most przypominający ten w San Francisco dodał więcej czaru temu miejscu.

Click on option "read more" to see more pictures of this magical place / Klikajcie w czytaj więcej aby zobaczyć zdjęcia tego magicznego miejsca.

Monday, 19 October 2015

Portugal Adventure Part II : Batalha / Portugalia cz II : Batalha

Ahoj!

Today we're back with the second part of the " Travel to Portugal". This time we went to a place called Batalha.The town was founded by King D. João I of Portugal, jointly with the Monastery of Santa Maria da Vitória na Batalha, to pay homage to the Portuguese victory at the Battle of Aljubarrota (August 14, 1385) that put an end to the 1383-1385 crisis. The town's name means battle. 1

Dzisiaj wracamy z drugą częścią z cyklu "Podróżujemy po Portugalii". Tym razem udaliśmy się do miejscowości o nazwie Batalha. Została założona wraz z ufundowaniem Klasztoru Matki Boskiej Zwycięskiej (Mosteiro de Santa Maria da Vitória) przez króla Portugalii Jana I w podzięce za cudowną interwencję Matki Boskiej i zwycięstwo nad Hiszpanami w bitwie pod Aljubarrotą ("batalha" znaczy po portugalsku "bitwa"). 1 


More about the trip in read more / Więcej o wycieczce w czytaj więcej

Sunday, 4 October 2015

Portugal Adventure: First Part - Coimbra / Zwiedzamy Portugalię. Część pierwsza - Coimbra

Ahoj!
University of Coimbra /
 Uniwersytet w Coimbrze
I greet you all warmly after a short break. Together with Little Mole we did return from a holiday in Portugal. It was really amazing. We were able to see many places in such a short time (we were there about 12 days) and now it is a time that we can share with you the experience with we gained in Western Europe.

Witam Was wszystkich serdecznie po małej przerwie. Razem z Kretkiem niedawno wróciliśmy z wakacji w Portugalii. Było naprawdę niesamowicie. Zdołaliśmy zobaczyć wiele miejsc w tak krótkim czasie (byliśmy około 12 dni) i teraz nadszedł czas, abyśmy mogli podzielić się z Wami doświadczeniami zdobytymi na zachodzie Europy.

The first place to which we got from the Czech Republic was Porto where we spent the night. Then we rented a car and went on a trip to The South of Portugal. The next stop was a student city -  Coimbra.

Pierwszym miejscem do którego dostaliśmy z Czech było Porto w którym spędziliśmy noc. Następnie wypożyczyliśmy samochód i udaliśmy się w podróż na południe Portugalii. Następnym przystankiem była studencka Coimbra.

More about Coimbra in read more / Więcej o Coimbrze w czytaj więcej