Monday, 22 February 2016

Sintra, Portugal part IV - Dalsze przygody w Portugalii

Ahoy!

Our trip to Portugal ended a few months ago, and I still did not manage to describe all the cities where we were. But I will try to post from time to time posts to catch up. Today it's time for relations from the Portuguese town called Sintra. Trips from Batalha, Almada and Coimbra you can find by clicking on the cities names.

Nasza wycieczka po Portugalii zakończyła się już kilka miesięcy temu, a mi się dalej nie udało opisać wszystkich miast w których byliśmy. Spróbuje jednak zamieścić co jakiś czas wpisy, aby nadrobić swoje zaległości. Dzisiaj przyszła pora na relacje z portugalskiej miejscowości o nazwie Sintra. Wcześniejsze relacje: z Batalhy, Almady oraz Coimbry znajdziecie klikając w nazwy miast.

From the Wikipedia's information, I know that Sintra is a municipal city in Portugal, in the district of Lisbon. It lies approx. 25 km northwest of Lisbon. It has about 33 000 inhabitants. Frankly, I did not expect such a large number of residents. You can easily find in this place the mass of tourists, so is not easy to meet the natives of Sintra.

Z informacji, które podaje wikipedia Sintra jest to miasto gminne w Portugalii, w dystrykcie Lizbony. Leży ok. 25 km na północny zachód od Lizbony. Liczy około 33 000 mieszkańców. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tak licznej liczy mieszkańców. Można łatwo zaobserwować, iż w tym miejscu masę turystów, więc nie łatwo spotkać rodowitych mieszkańców tego miasta.

More information and photos of Sintra in the "read more" / Więcej informacji oraz zdjęć Sintry w "czytaj więcej"
View on National Sintra Palace / Widok na Narodowy Pałac Sintra

Country / Pastwo  Portugal / Portugalia
Region Lisbon
Subregion Grande Lisboa
Metropolitan area Lisbon
District Lisbon
    Parishes / Parafie           11 (list)
              
 Government / Rząd
 • President / Prezydent Basílio Horta (PS)
          
  Area / Powierzchnia
 • Total / Całkowita 319.23 km2 (123.26 sq mi)
Elevation / Wysokość 175 m (574 ft)
Lowest elevation / Najniższy punkt    0 m (0 ft)
    
  Population (2011) / Zaludnienie
 • Total / Całkowite 377,835
 • Density / Gęstość 1,200/km2 (3,100/sq mi)
Time zone / Strefa czasowa WET/WEST (UTC+0/+1)
Postal code / Kod pocztowy 2714
Area code / Kod regionu 219
Patron São Pedro
Website http://www.cm-sintra.ptWhen I was planning a trip to Portugal, every person who was already in this country strongly recommended me visiting Sintra. If I would not see the sparkling in the eyes of my colleagues appearing during the recollection about this city, it's possible that I could skip visiting this city. I do not regret my decision for a moment. Sintra actually turned out to be magical. The atmosphere of the city is also very conducive to tourist. If you have a big imagination and a desire to explore, Sintra won`t be even for a moment boring for you.
Monserrate Palace

Planując wycieczkę do Portugalii, każda osoba która była już wcześniej w tym kraju gorąco polecała mi odwiedzenie Sintry. Gdyby nie błysk w oczach  u moich kolegów pojawiający się przy samym wspomnieniu o tym mieście, możliwe, że ominęła bym to miejsce. Nie żałuje mojej decyzji, ani na moment. Sintra faktycznie okazała się być magiczna. Atmosfera miasta również bardzo sprzyjała turystą. Jeśli macie dużą wyobraźnie i chęć zwiedzania Sintra, ani przez chwilę nie będzie dla Was nudna.Due to the fact that our time was limited, we had to choose just one attraction to visit. We had a choice of colorful Pena Palace, Moorish Castle, Sintra National Palace, Capuchin monastery, the Palace of Monserrate and the Quinta da Regaleira. We chose to visit the second option, which is the Moorish Castle. Admission cost 8 euros per person and the tour without limit. Ticket included only one attraction, so we did not have to hurry. As it later turned out, and tickets for a little lower price can be purchased through the website.
  
Opening hours:
High season from 9.30 to 20.00 (tickets can be purchased no later than 19.00)
Low season from 10.00 to 18.00 (
ickets can be purchased no later than17.00)


Z racji tego, iż nasz czas był ograniczony musieliśmy zdecydować się tylko na zwiedzenie jednej atrakcji.  Do wyboru mieliśmy kolorowy Pałac Pena, Zamek Maurów, Narodowy Pałac Sintra, Klasztor Kapucynów, Pałac Monserrate oraz Quinta da Regaleira. Wybór padł na odwiedzenie drugiej opcji, czyli Zamku Maurów. Wstęp kosztował nad 8 euro od osoby i zwiedzanie bez limitu. Niestety bilet obejmował tylko jedną atrakcję, więc nie musieliśmy się aż tak śpieszyć. Jak się i poźniej okazało bilety o trochę niższej cenie można zakupić przez stronę internetową.

Godziny otwarcia obiektu:
W sezonie od 9.30 do 20.00 (bilety można kupować najpóźniej do 19.00)
Poza sezonem od 10.00 do 18.00 (dostęp biletów do 17.00)
Important information for girls who likes to walk in heels. If you have to put your legs for such obligatory shoes, I recommend you to change them before the visit. During our trip, we met one girl with high heels, and believe me or not - the woman was not happy.. Military fort built around 10th century by the Muslim population that occupied the Iberian peninsula. It acted as a control tower for the Atlantic coast and land to the north, serving as an outpost for the city of Lisbon.

Ważna informacja dla dziewczyn, które lubią chodzić w obcasach. Jeśli macie na nogach takie obówie, polecam je zmienić przed zwiedzaniem. Podczas naszej wycieczki spotkaliśmy takie dziewcze i wierzcie czy nie - niewiasta nie była szczęśliwa. Wojskowy fort zbudowany został około 10 wieku przez ludność muzułmańską, która zajmowała ówcześnie Półwysep Iberyjski. Twierdza pełniła funkcję wieży kontrolnej na wybrzeżu Atlantyku i lądu na północy, służąc jako przyczółka dla Lizbony.


Walking around the monument, I could admit that we were lucky with the weather (although was very windy). The Moorish Castle offers a beautiful view of the ocean as well as the neighboring hill together with the Palace of Pena (Palácio da Pena). After taking a lot of pictures, we got into the car to go for another adventure in Portugal.

Chodząc po zabytku mogliśmy pochwalić się ładną pogodą (choć bardzo wietrzną). Z Zamku Maurów roztacza się piekny widok na ocean jak i również sąsiednie wzgórze razem z  Pałacem Pena (Palácio da Pena). Po zrobieniu mnóstwa zdjęć wsiedliśmy do samochodu, aby udać się w dalszą część zwiedzania Portugalii.

Palace Penato be continued 
cdn...

No comments:

Post a Comment

Thank you so much for stopping by and for leaving your comment :)
Hope to see you soon again!