Sunday, 28 December 2014

Krtek Bartek again in Poland - Gdańsk / Krecik w Trójmiejskim Gdańsku


Hello everybody after Christmas break!

How was your Christmas? I hope that you spend the nice time the same as Krtek Bartek. After this small break is the time to come back with new post. Two weeks ago our Little Mole came back from vacations in Poland, so now we are ready to share with you what Bartek saw in Poland this time.

get ready for.....GDAŃSKWitam wszystkich po przerwie świątecznej!

Jak tak po Bożym Narodzeniu? Mam nadzieję, że spędziliście miło czas tak samo jak Krecik Bartek. Po tej krótkiej przerwie nadszedł czas, aby wrócić z nowym wpisem. Dwa tygodnie temu nasz mały bohater wrócił z wakacji z Polski, a teraz jesteśmy gotowi podzielić się z wami, tym co Bartek zobaczył w rodzimym kraju swojej właścicielki.

Przygotujcie się w takim razie na GDAŃSK

Please click more if you want see full trip
Całą wycieczke Krecika po Gdańsku znajdziecie rozwiając post


Wednesday, 10 December 2014

Sukova street = czech vs polish language / słowna "wojna" między językiem czeskim a polskim

Hello everybody,

Today I decided to make the Czech vs Polish language note again.


Witam wszystkich!

Dzisiaj postanowiliśmy znowu zamieścić wpis z cyklu słowna "wojna" między językiem czeskim a polskim

Let`s start with really interesting name of one street in the Center of Brno. Sukova street. In polish, you will translate as a Bitch Street. Interesting huh? Suka in polish also mean a female dog (but I believe in English is the same, am I right? ).

Zacznijmy od naprawdę ciekawej nazwy jednej z ulic w centrum Brna. Ulica Sukova. Hmm aż się boje dowiedzieć się kto naprawdę tam mieszka ;) 


and as a bonus let`s see next pictures which I will leave without any comments.
If you would like to see those pics choose option read more..

jako bonus zobaczcie kolejne zdjęcia, które zostawiam bez komentarza.
Jeśli chcesz zobaczyć te fotki proszę wybrać opcję czytaj więcej ..

Sunday, 30 November 2014

Krtek in capital of Czech Republic / Krecik w Pradze

Powder Tower
Few weeks ago Krtek Bartek finally did visit capital of Czech Republic. Prague is one of the most popular tourist places in Europe. The perfect connection between a lot of countries is helping to make Prague even more popular and easier to visit. Prague is located next to the River Vltava which is making this city look even more interesting. Krtek Bartek was even happier to walk around this lovely city because Prague is really easy to see easily walking or using public transport.

So, right now is the time to show you guys some pictures which Bartek took during his trip.

Kilka tygodni temu naszemu Krecikowi w końcu udało się odwiedzić swoją stolicę Czech. Praga jest jednym z najbardziej popularnych miejsc turystycznych w Europie. Posiada idealne połączenie pomiędzy wieloma krajami, aby była jeszcze bardziej popularna i łatwiejsza do odwiedzenia. Praga znajduje się obok rzeki Wełtawy, która czyni to miasto jeszcze bardziej interesujące. Bartek był jeszcze szczęśliwszy, kiedy mógł chodzić po tym pięknym mieście, bo Praga jest naprawdę łatwa do przemieszczania się zarówno pieszo lub i środkami transportu publicznego.

Tak, teraz jest czas, aby pokazać Wam kilka zdjęć Bartka, które zrobił sobie w czasie  podróży.


If you would like to read more about Krtek`s visit click

(Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wizycie Krecika kliknij na więcej)

Saturday, 22 November 2014

czech language vs polish language / słowna "wojna" polsko-czeska

Hello everyone!

Krtek Bartek and his owner Daria are in Czech Republic for 11 months already. So, as you can see is a long time and everyone in this period of time should used to the new place or to foreign language. Yes, everyone but not Krtek or Daria. Since few months, they made a collection of pictures with some Czech advertises, slogans, places, pictures etc. Since today on this blog from time to time, you will be able to see that collection of pictures. Maybe for those who are not Polish may not exactly understand why Krtek Bartek and his owner see those things as funny, but we`ll try to explain that to you.
aaaaaaaaaa....before the first pic, we hope that nobody will feel offended or something. That for sure is not a goal of this blog. Plus we are sure that everyone, who is in foreign countries, may find something what can make you laugh, are we right?

Ok, are you ready for the first example??


Witam wszystkich!

Krecik Bartek i jego właścicielka Daria są w Czechach już 11 miesięcy. Tak,jest to już szmat czasu i każda osoba przebywająca za granicą tyle czasu powinna już dobrze przystosować się do nowego miejsca jak i języka obcego. Tak, każdy, ale nie Krecik czy Daria. Od kilku miesięcy oboje zaczęli kolekcjonować zbiór zdjęć z niektórych czeskich reklam, sloganów, miejsc, obrazów itp Od dzisiaj na tym blogu od czasu do czasu będzie można zobaczyć te kolekcję zdjęć. Być może dla tych, którzy do końca rozumieją języka polskiego może to nie wydawać się dziwne, dlatego Bartek i jego właścicielka spróbują wyjaśnić dlaczego owe zdjęcie zostało zrobione.

aaaaaaaaaa .... przed pierwszą fotką, mamy nadzieję, że nikt nie poczuje się w żaden sposób urażony. To na pewno nie jest celem tego bloga. Myślę, że każdy przebywając w innym kraju niż został wychowany jest w stanie znaleźć coś, co może sprawić, że się śmiejesz, mam rację?

Ok, jesteś gotowy na pierwszy przykład ??

Friday, 14 November 2014

Happy Birthday :D


My owner is having Birthday today :)
So....Let`s celebrate with big smile :-)


Moja właścicielka ma dziś Urodziny :)
Więc .... świętujmy z wielkim uśmiechem na twarzy:-)


Wednesday, 12 November 2014

Krtek Bartek and Špilberk Castle / Krecik w Zamku Spilberk

Hello everybody!

Last weekend Krtek Bartek spend really amazing time traveling around Brno and Prague. Today we would like to share with you some information about his trip to Špilberk Castle in Brno. Krtek made also some selfies, so you will be able to see how Bartek was happy with traveling together with two beauties.


Witam wszystkich!

Ostatni weekend Krecik Bartek spędził naprawdę niesamowity czas podróżując po Brnie i Pradze. Dziś chcielibyśmy podzielić się z Wami kilkoma faktami o wycieczce małego krecika do Zamku Szpilberk w Brnie. Bartek robił sobie oczywiście ciągle selfies, więc będziecie mogli zobaczyć, jak Krecik spędzał czas podczas podróży wraz ze swoimi dwiema koleżankami.


If you would like to see/ read more click on read more...
(Jeśli chcecie zobaczyć wycieczkę Krecika kliknijcie dalej)


Sunday, 2 November 2014

Krtek Bartek and Dragon / Krecik Bartek i Smok

Hello everybody. 

Today we would like to share with you the experience of meeting Krtek Bartek and Brno`s Dragon. While Krtek is still in Brno he decided to meet the famous “monster” of Brno.  Actually, Bartek was able to meet Dragon almost everywhere yesterday. First he went to Brno Old Town Hall.


Witam wszystkich.

Dziś chcielibyśmy podzielić się z Wami doświadczeniem ze spotkania Krecika Bartka i smoka z Brna. Z racji tego, iż Krecik nadal zamieszkuje w morawską stolice, postanowił spotkać w końcu słynnego "potwora" z Brna. Wczoraj nasz wesoły malec podczas spaceru spotkał prawie wszędzie tego "okrutnego" smoka w różnych postaci. Najpierw Bartek udał się do Starego Ratusza, aby móc na własne oczy zobaczyć pierwowzór budzącego postrach potwora.


If you want to read more about Krtek and Dragon meeting click on read more
(Jeśli chcecie zobaczyć jak wyglądało dokładnie spotkanie Krecika i Smoka kliknijcie dalej)


Monday, 13 October 2014

Krtek in Poland – third part – Wegój and Dadaj lake / Polska

What would you say about trip to the forest? Exciting?…but Bartek is not going for the hunt for mushrooms, but he will try to hunt something else…

(Co byście powiedzieli na temat wycieczki do lasu? Ekscytujące?... Ale  Bartek nie idzie do lasu na polowanie na grzyby, ale będzie próbował upolować coś zupełnie innego ...

Krtek Bartek and Ghosts of Forest.
Krtek Bartek i Duchy Lasu).


...and now if you would like to go with Krtek on this amazing adventure click on read more
(... a teraz, jeśli chcesz iść z Krecikiem w tą niesamowitą podróż kliknij na czytaj więcej)


Wednesday, 17 September 2014

Krtek in Poland – second part - Biskupiec

After coming back from Polish seaside, Krtek Bartek decided to visit his owner’s hometown – Biskupiec. Biskupiec (German name: Bischofsburg)  is a town in the Warmian-Masurian Voivodeship in Poland. 

Population – 10 657 (2011). Area – 5 km2. 
The year 1374 can be taken as the date of building the border castle by Bishop of Warmia, Henry Sörbom, unfortunately now the castle is not existing. As is apparent from the documents, originally the construction was made from wood and earthy, but later is was built from fortress brick.

(Po powrocie z nad morza Krecik Bartek postanowił, że poświęci swój czas i zrobi sobie wycieczkę po rodzinnymi mieście swojej właścicielki. Miasto o którym mowa nazywa się Biskupiec (niemiecka nazwa: Bischofsburg) i znajduje się w województwie Warmińsko-Mazurskim w Polsce.

Populacja - 10 657 (dane z 2011 roku). Powierzchnia 5km2. Rok 1374 jest uważany za rok powstania Biskupca. Twórcą miasta, który zbudował również zamek (niestety na dzień dzisiejszy możemy oglądać tylko pozostałości zamku, którym są niestety cegły na około Kościoła Św. Jana) - Hanry Sörbom. Jak wynika z dokumentów, pierwotnie budowa zamku została wykonana z drewna i ziemi, ale później twierdza została zbudowana z cegły).


If you want see more. Just click on read more...


Saturday, 13 September 2014

Krtek in Poland – first part - Sopot

Krtek Bartek decided to visit one of the Polish seaside places – Sopot. Sopot is located in the center of the curved edge of Zatoka Gdańska (Gdańsk Bay), is a spacious and wide enough to accommodate the thousands of beachgoers. The water here is usually a bit warmer than the beach in Gdańsk and Gdynia (Gdynia, Sopot and Gdańsk create a metropolis - called the Tricity).

(Krecik Bartek postanowił w końcu odwiedzić Polskie strony. Z racji tego, iż Sopot jest jednym z ulubionych miejsc jego właścicielki Bartek mógł zobaczyć to niezwykłe miejsce położone nad Zatoką Gdańską miasto. Sopot jest przestronny i na tyle szeroki, aby pomieścić tysiące plażowiczów.Woda jest tutaj zwykle nieco cieplejsza niż na plaży w Gdańsku czy Gdyni (Gdynia, Sopot i Gdańsk stworzą metropolię - zwaną Trójmiasto).

To see more just click on read more
(Wiecej o wycieczce Krecika po Sopocie znajdziecie czytając więcej)

Sunday, 17 August 2014

Krtek Bartek in Budapest part 3 / Budapeszcz cz 3


Here comes another day! We are still in Budapest. When everyone reported ready after clean up and small sleep to the train station (yes, I know is not the best place to sleep. We decided that the next time we`ll rent the place in hostel next to the Szimpla called Bazar Hostel) Krtek Bartek and his friends were ready to go to Margaret Island (Margitsziget).


(Nadszedł czas na trzecią ostatnią część podróży Krecika Bartka w Budapeszcie. Kiedy każdy z wycieczkowiczów był już obmyty z poprzedniego dnia wycieczki można było zabrać się za następne przygody. Z racji tego, iż ekipa Krecika nie wynajęła żadnego miejsca do spania, następny dzień niestety nie był już tak energiczny. Następnym razem wszyscy zgodnie postanowiliśmy,iż wynajmiemy sobie pokój w hostelu Bazar Hostel, który znajduje się niedaleko naszego ulubionego pubu - Szimpla. Ok, koniec smęcenia, czas na wycieczkę, teraz czas na podróż na wyspę Margaret.)
On the way, Krtek met his big brother in Czech Pub in Budapest.

(W drodze Bartek spotkał swojego dużego brata, który był maskotką Czeskiego Baru w Budapeszcie)


If you want to see more just click more..

Sunday, 10 August 2014

Krtek in Budapest part 2 / Krecik w Budapeszcie cz 2

Welcome back to Krtek Bartek adventure in Budapest. Last entry (check HERE) was from Gellért Hill where Krtek Bartek was able to see The Liberty Statue. Krtek was also bound to see the great panorama of the capital city of Hungary and during the descent of the hill next nice things, showed on the way..
(Witam ponownie na wycieczce Krecika Bartka po Budapeszcie. Poprzedni wpis (tutaj) zakończył się w momencie, w którym Krecik i jego ekipa zaczęła wspinać się na Wzgórze Gellerta. Natomiast w tym wpisie będziecie mogli zobaczyć co Krecik przeżył dalej tego dnia).

More you will see clicking on read more

Friday, 8 August 2014

Krek Bartek in Budapest part 1 / Pierwsza część wycieczki po Budapeszcie

Last weekend Krtek Bartek and his few friends decided a visit capital city of Hungary – Budapest. Budapest is one of the largest cities in Europe. The population of this huge city is  1,728 million (2010) and is 525,2 km² big. Formally Budapest were created in the years 1872-1873 with interconnected cities: Buda and Óbudy on the right bank of the Danube and Pest - on the left.

(W poprzedni weekend Krecik Bartek oraz jego znajomi postanowili odwiedzić stolicę Węgier - Budapeszt. Budapeszt jest jednym z największych miast w Europie. Te ogromne miasto zamieszkuje 1,728 miliona ludzi (2010) i obejmuje 525,2 km². Prawnie Budapeszt powstał w latach 1872 - 1873 z połączonych ze sobą miast : Buda oraz Obudy położonych na prawym brzegu Dunaju i Peszt na lewym. 

Krtek Bartek started his trip to Budapest in really good mood. The direct train from Brno to the capital city of Hungary was at 6.22 a.m. from Brno. As you can see, Krtek is so happy and exciting about this idea of going to another country.                                                                                          
(Krecik Bartek rozpoczął swoją podróż do stolicy Węgier w bardzo wyśmienitym humorze. Wystarczyło złapać bezpośredni pociąg z Brna do Budapesztu o 6.22 i nasz mały bohater siedział już  podekscytowany na swoim miejscu i nie mógł się doczekać podróży do innego kraju).

If you want see more about Krtek trip to Budapest just click to read more
(Jeśli jesteście ciekawi co spotkało Krecika w stolicy Węgier czytajcie dalej)


Sunday, 27 July 2014

Because Krtek Bartek likes beer, Czech beer / Ponieważ Krecik kocha Czeskie Piwo

Hello everybody,

Today Krtek Bartek would like to share his beer mat`s collection with you guys.

(Witam Wszystkich,
Dzisiaj Krecik Bartek chciałby pokazać Wam swoją kolekcję podstawek pod piwo).
More pictures you will find by clicking read more
(Więcej zdjęć znajdziecie klikając w czytaj więcej)

Sunday, 13 July 2014

Krtek visits his hometown - Brno / Krecik z wizytą w Brnie

Krtek Bartek made a small trip around his hometown Brno.

(Krecik Bartek zrobił sobie małą wycieczkę wokół swojego miasta - Brno)


Krtek Bartek next to Church of Saint Thomas:
(Krtek Bartek przy Kościele Świętego Tomasza)Krtek Bartek on Freedom Square (Náměstí Svobody) forms the heart of the city. Bartek made a lot of fun around famous coc....sorry clock :D
The clock is made of south-african granite. It was designed by Oldřich Rujbr and Petr Kameník.

(Krecik Bartek na Placu Wolności, który jest w samym sercu miasta. Bartek miał świetną zabawę wokół sławnego ku....ups...zegara :D)


To see more please click on read more
(Dalsza podróż małego bohatera w czytaj więcej)

Saturday, 12 July 2014

Introduction - Krtek Bartek says hello to everybody / Wprowadzenie

Let me introduce a new hero of this blog - Krtek Bartek

Czas na przedstawienie nowego bohatera tego bloga : Krecik Bartek


as you see, Krtek Bartek is 100% Czech. Just like typical Czech person Krtek Bartek loves drinking Czech beer. The picture has been taken in one of the favourite Krtek Bartek`s nearby pub: Zelená žába. 


jak widać na załączonym obrazku nasz Krtek Bartek jest Czechem w 100 %. Jak typowa Czeska "osoba" nasz krecik kocha Czeskie piwo. Samo zdjęcie naszego małego bohatera zostało zrobione w pobliskim barze nazwanym Zielona żaba.