Sunday, 30 November 2014

Krtek in capital of Czech Republic / Krecik w Pradze

Powder Tower
Few weeks ago Krtek Bartek finally did visit capital of Czech Republic. Prague is one of the most popular tourist places in Europe. The perfect connection between a lot of countries is helping to make Prague even more popular and easier to visit. Prague is located next to the River Vltava which is making this city look even more interesting. Krtek Bartek was even happier to walk around this lovely city because Prague is really easy to see easily walking or using public transport.

So, right now is the time to show you guys some pictures which Bartek took during his trip.

Kilka tygodni temu naszemu Krecikowi w końcu udało się odwiedzić swoją stolicę Czech. Praga jest jednym z najbardziej popularnych miejsc turystycznych w Europie. Posiada idealne połączenie pomiędzy wieloma krajami, aby była jeszcze bardziej popularna i łatwiejsza do odwiedzenia. Praga znajduje się obok rzeki Wełtawy, która czyni to miasto jeszcze bardziej interesujące. Bartek był jeszcze szczęśliwszy, kiedy mógł chodzić po tym pięknym mieście, bo Praga jest naprawdę łatwa do przemieszczania się zarówno pieszo lub i środkami transportu publicznego.

Tak, teraz jest czas, aby pokazać Wam kilka zdjęć Bartka, które zrobił sobie w czasie  podróży.


If you would like to read more about Krtek`s visit click

(Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wizycie Krecika kliknij na więcej)

Saturday, 22 November 2014

czech language vs polish language / słowna "wojna" polsko-czeska

Hello everyone!

Krtek Bartek and his owner Daria are in Czech Republic for 11 months already. So, as you can see is a long time and everyone in this period of time should used to the new place or to foreign language. Yes, everyone but not Krtek or Daria. Since few months, they made a collection of pictures with some Czech advertises, slogans, places, pictures etc. Since today on this blog from time to time, you will be able to see that collection of pictures. Maybe for those who are not Polish may not exactly understand why Krtek Bartek and his owner see those things as funny, but we`ll try to explain that to you.
aaaaaaaaaa....before the first pic, we hope that nobody will feel offended or something. That for sure is not a goal of this blog. Plus we are sure that everyone, who is in foreign countries, may find something what can make you laugh, are we right?

Ok, are you ready for the first example??


Witam wszystkich!

Krecik Bartek i jego właścicielka Daria są w Czechach już 11 miesięcy. Tak,jest to już szmat czasu i każda osoba przebywająca za granicą tyle czasu powinna już dobrze przystosować się do nowego miejsca jak i języka obcego. Tak, każdy, ale nie Krecik czy Daria. Od kilku miesięcy oboje zaczęli kolekcjonować zbiór zdjęć z niektórych czeskich reklam, sloganów, miejsc, obrazów itp Od dzisiaj na tym blogu od czasu do czasu będzie można zobaczyć te kolekcję zdjęć. Być może dla tych, którzy do końca rozumieją języka polskiego może to nie wydawać się dziwne, dlatego Bartek i jego właścicielka spróbują wyjaśnić dlaczego owe zdjęcie zostało zrobione.

aaaaaaaaaa .... przed pierwszą fotką, mamy nadzieję, że nikt nie poczuje się w żaden sposób urażony. To na pewno nie jest celem tego bloga. Myślę, że każdy przebywając w innym kraju niż został wychowany jest w stanie znaleźć coś, co może sprawić, że się śmiejesz, mam rację?

Ok, jesteś gotowy na pierwszy przykład ??

Friday, 14 November 2014

Happy Birthday :D


My owner is having Birthday today :)
So....Let`s celebrate with big smile :-)


Moja właścicielka ma dziś Urodziny :)
Więc .... świętujmy z wielkim uśmiechem na twarzy:-)


Wednesday, 12 November 2014

Krtek Bartek and Špilberk Castle / Krecik w Zamku Spilberk

Hello everybody!

Last weekend Krtek Bartek spend really amazing time traveling around Brno and Prague. Today we would like to share with you some information about his trip to Špilberk Castle in Brno. Krtek made also some selfies, so you will be able to see how Bartek was happy with traveling together with two beauties.


Witam wszystkich!

Ostatni weekend Krecik Bartek spędził naprawdę niesamowity czas podróżując po Brnie i Pradze. Dziś chcielibyśmy podzielić się z Wami kilkoma faktami o wycieczce małego krecika do Zamku Szpilberk w Brnie. Bartek robił sobie oczywiście ciągle selfies, więc będziecie mogli zobaczyć, jak Krecik spędzał czas podczas podróży wraz ze swoimi dwiema koleżankami.


If you would like to see/ read more click on read more...
(Jeśli chcecie zobaczyć wycieczkę Krecika kliknijcie dalej)


Sunday, 2 November 2014

Krtek Bartek and Dragon / Krecik Bartek i Smok

Hello everybody. 

Today we would like to share with you the experience of meeting Krtek Bartek and Brno`s Dragon. While Krtek is still in Brno he decided to meet the famous “monster” of Brno.  Actually, Bartek was able to meet Dragon almost everywhere yesterday. First he went to Brno Old Town Hall.


Witam wszystkich.

Dziś chcielibyśmy podzielić się z Wami doświadczeniem ze spotkania Krecika Bartka i smoka z Brna. Z racji tego, iż Krecik nadal zamieszkuje w morawską stolice, postanowił spotkać w końcu słynnego "potwora" z Brna. Wczoraj nasz wesoły malec podczas spaceru spotkał prawie wszędzie tego "okrutnego" smoka w różnych postaci. Najpierw Bartek udał się do Starego Ratusza, aby móc na własne oczy zobaczyć pierwowzór budzącego postrach potwora.


If you want to read more about Krtek and Dragon meeting click on read more
(Jeśli chcecie zobaczyć jak wyglądało dokładnie spotkanie Krecika i Smoka kliknijcie dalej)