Saturday, 27 February 2016

Cabo de São Vincente - mistery place in the end of Europe / Przylądek Świętego Wincenta - tajemnicze miasto na końcu Europy

Ahoy!

Did you ever by visiting one place has torn inside of you not described by extreme emotions? As if in one moment you feel the excitement and freedom, and after a while sadness and terror grows in you? I was just as I had when I found myself at the end of Europe. At Cape St. Vincent I could feel a strong energy, through which for a long moment, I felt terribly confused and did not know what was happening to me. Have you ever wondered how suicide feels before the decision to take his own life? Frankly, I never deeper thought about it, until I arrived at THIS place. Suddenly feeling came over me that I want to jump off a cliff. I wanted to know how it really is. What is at your head during the following down. I have no idea why this happened to me...

Czy mieliście kiedyś tak, że odwiedzając jedno miejsce targały wewnątrz Was nie opisane skrajne emocje? Tak jakby w jednym momencie czujecie podniecenie i wolność, a po chwili narasta w Was smutek i przerażenie? Ja właśnie tak miałam, kiedy znalazłam się na samym końcu Europy. Na Przylądku Świętego Wincentego można było odczuć silną energię, przez którą przez dłuższy moment poczułam sie strasznie zagubiona i nie wiedziałam co się ze mną dzieję. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się jak czuje się samobójca przed odebraniem sobie życia? Szczerze mówiąc, nigdy głębiej sie nad tym nie zastanawiałam, do momentu, kiedy się TAM pojawiłam. Raptem ogarneło mnie uczucie, że chcę skoczyć z klifu. Chciałam wiedzieć, jak to naprawdę jest. Co sie dzieje w głowie podczas spadania. Nie mam zielonego pojęcia co sie wtedy ze mną działo...

Cape St. Vincent (Cabo de São Vicente) is located 6 km from the town named Sagres. Can be found it the most distant south-western point of Europe. It is interesting that the Middle Ages, Europeans believed that this place is the real end of the world.

Przylądek Świętego Wincentego (Cabo de São Vincente) położony jest 6 km od miasteczka Sagres. Znajduję się on w najbardziej oddalonym południowo-zachodnim punkcie Europy. Ciekawostką jest, iż za czasów średniowiecznych Europejczycy wierzyli, że to miejsce jest prawdziwym końcem Świata. 

More pictures and information can be found in the read more / Więcej zdjęć i informacji znajdziecie w czytaj dalej
In the Cape, you can find the lighthouse originates from 1846. The lighthouse was constructed on the old ruins of a Franciscan monastery. This monastery paid homage to Saint Vicente, whose bones were reputedly found in the cliffs and to whom the headland is named after. The bones of Saint Vicente were moved from the shire at Cabo Sao Vicente to Lisbon in 1147 as part of populous propaganda activity to bolster the Christian conquest of Portugal. The destructive 1755 earthquake badly damaged the monastery and this was never repaired. The two sacred statues of Saint Vincent and Francis Xavier were moved to the church of Nossa Senhora da Graça in Sagres. Going back to the lighthouse. The numerous of the maritime trade routes that function for centuries the lighthouse light was constructed so that it is visible from a distance of up to 60 km.

Na końcu Przylądka znajduje się Latarnia, która pochodzi z 1846 roku. Została ona zbudowana na starych ruinach klasztoru franciszkanów. Klasztor ten został wybudowany na hołd św Wincentego, którego kości znaleziono na skałach cyplu. Następnie w roku 1147 szczątki Wincenta przeniesiono z hrabstwa Cabo Sao Vicente do Lizbony jako część propagandy, która miała na celu wzmocnić Chrześcijaństwo w Portugalii. Niszczycielskie trzęsienie ziemi w roku 1755 poważnie uszkodził klasztor, którego już nigdy nie oderemontowano. Ocalały tylko dwa posągi: Świętego Wincentego oraz Franciszka Ksawerego, które przeniesiono do kościoła Nossa Senhora da Graca w Sagres. Wracając do latarnii. W pobliżu znajdują się liczne morskie szlaki handlowe, które funkcjonują już od wieków.  Z uwagi na nie promień latarnii został tak skonstruowany, że jest widoczny z odległości nawet 60 km.

 Before naming the cape in honor of St. Vincent, in the pre-Christian times, when the land was taken over by the Roman Empire, the peninsula was called the Holy Cape (lat. Promontorium Sacrum) to celebrate the last place where everybody could see the sunset.

Przed nazwaniem Przyladką na cześć Świętego Wincentego, za czasów przedchrześcijańskich, kiedy to tereny były przejęte przez Imperium Rzymskie, półwysep nosił nazwę Świętego Przylądka (łac. Promontorium Sacrum) dla uczczenia ostatniego miejsca, skąd widać było zachodzące słońce.

Cape St. Vincent was also the place of many sea battles in the years 1693 and 1780. The first battle took place during the nine-year war between the Augsburg League and France. While the second war ended in victory for the British fleet, which fought against the Spanish fleet. The battle was called the "Battle of the moonlight", due to the fact that began about four o'clock in the night, when the British ships caught Spaniards at the height of Cape St. Vincent.


Przylądek Świętego Wincentego był również miejscem przy którym odbywa się wiele słynnych bitew morskich w latach 1693 oraz 1780. Pierwsza bitwa miała miejsce w czasie wojny dziewięcioletniej pomiędzy Ligą Augsburską a Francją. Natomiast drugiej wojna zakończyła się wygraną dla floty brytyjskiej, która walczyła przeciwko flocie hiszpańskiej. Bitwę tą nazwano "bitwą przy świetle księżyca", z racji tego, iż rozpoczęła się około czwartej w nocy, gdy okręty brytyjskie doścignęły Hiszpanów na wysokości Przylądka Świętego Wincentego.
Our plan was - watch the sunset at "the end of Europe." Unfortunately, I was not our destiny. The sky that day was cloudy, so we could only see the change of color in the sky.  Conclusion? I need to go there once again and check if I will still continue to have mixed feelings about this place and to watch the already mentioned sunset.

Nasz plan był taki - Zobaczyć zachód słońca na "końcu Europy". Niestety, nie było nam to pisane. Z racji na zachmurzenie mogliśmy tylko zobaczyć zmiane kolorów na niebie. Wniosek? Jeszcze tam pojedziemy, aby sprawdzić czy dalej będę miała mieszane uczucia co do tego miejsca i żeby zobaczyć wspomniany już zachód słońca.Information for people who would like to go to this mysterious place.
Due to the fact that we had a rental car, and a day spent in the "paradise" Lagos (relation, of course, one day there will also be a blog), on getting there made us more difficulties. The cape is suddenly 40 km from Lagos and 6 km from the town of Sagres. Drivers can use the main road N125 from Lagos, then N268 towards Sagres. From the town of Sagres to Cape runs beautiful coastal road. As suggests the author of peregrynacje "after driving Sagres, near the sea cliffs, go to the roundabout, drive straight (south) you will go on the peninsula of Ponta de Sagres to Fortaleza, and by taking the right (west) exit you will reach the Cape São Vicente. "

Informacja dla osób, które chciałyby dojechać do tego tajemniczego miejsca.
Z racji tego, że mieliśmy wypożyczony samochód, a dzień spędziliśmy w "rajskim" Lagos (relacja oczywiście pewnego dnia znajdzie się również na blogu), na dojazd nie sprawił nam większej trudności. Przylądek znajduje się raptem 40 km od Lagos oraz 6 km od miasteczka Sagres. Zmotoryzowani mogą skorzystać z głownej trasy  N125 z Lagos, a następnie N268 w kierunku do Sagres. Z miasteczka Sagres do Przylądka prowadzi piekna nadmorska droga. Jak podpowiada autor strony peregrynacje "po przejechaniu Sagres, w pobliżu morskich klifów, trafia się na rondo, na którym jadąc prosto (na południe) trafi się na półwysep Ponta de Sagres, do Fortalezy, a jadąc na prawo (na zachód) dojedzie się na przylądek São Vicente".

to be continued...
Previous notes from our holiday in Portugal / Poprzednie wpisy z wakacji w Portugalii

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resources / Źródła
http://fotoportugalia.pl/cabo_sao_vincente-algarve_przewodnik_po_portugalii.html
http://www.algarve-tourist.com/Sagres-portugal/Cabo-Sao-Vincent-cape-Portugal.html
http://www.peregrynacje.pl/sagres.html

3 comments:

  1. The place is so beautiful to visit :)
    Please see discounts for travelling on Riu Coupons

    ReplyDelete
  2. That's really interesting, thanks for sharing it! By the way, I'm so glad I can now afford all of the books I could ever dream of, all thanks to my new business software, dynamics 365 for operations.
    All the best!

    ReplyDelete

Thank you so much for stopping by and for leaving your comment :)
Hope to see you soon again!