Monday, 13 October 2014

Krtek in Poland – third part – Wegój and Dadaj lake / Polska

What would you say about trip to the forest? Exciting?…but Bartek is not going for the hunt for mushrooms, but he will try to hunt something else…

(Co byście powiedzieli na temat wycieczki do lasu? Ekscytujące?... Ale  Bartek nie idzie do lasu na polowanie na grzyby, ale będzie próbował upolować coś zupełnie innego ...

Krtek Bartek and Ghosts of Forest.
Krtek Bartek i Duchy Lasu).


...and now if you would like to go with Krtek on this amazing adventure click on read more
(... a teraz, jeśli chcesz iść z Krecikiem w tą niesamowitą podróż kliknij na czytaj więcej)