Sunday, 4 October 2015

Portugal Adventure: First Part - Coimbra / Zwiedzamy Portugalię. Część pierwsza - Coimbra

Ahoj!
University of Coimbra /
 Uniwersytet w Coimbrze
I greet you all warmly after a short break. Together with Little Mole we did return from a holiday in Portugal. It was really amazing. We were able to see many places in such a short time (we were there about 12 days) and now it is a time that we can share with you the experience with we gained in Western Europe.

Witam Was wszystkich serdecznie po małej przerwie. Razem z Kretkiem niedawno wróciliśmy z wakacji w Portugalii. Było naprawdę niesamowicie. Zdołaliśmy zobaczyć wiele miejsc w tak krótkim czasie (byliśmy około 12 dni) i teraz nadszedł czas, abyśmy mogli podzielić się z Wami doświadczeniami zdobytymi na zachodzie Europy.

The first place to which we got from the Czech Republic was Porto where we spent the night. Then we rented a car and went on a trip to The South of Portugal. The next stop was a student city -  Coimbra.

Pierwszym miejscem do którego dostaliśmy z Czech było Porto w którym spędziliśmy noc. Następnie wypożyczyliśmy samochód i udaliśmy się w podróż na południe Portugalii. Następnym przystankiem była studencka Coimbra.

More about Coimbra in read more / Więcej o Coimbrze w czytaj więcej


Information about the city / Informacje o mieście  (source)


Coimbra
Municipality / Gmina 
Coimbra November 2012-1.jpg
Flag of Coimbra
Flag / Flaga
Coat of arms of Coimbra

Coat of arms / Herb
LocalCoimbra.svg
Coordinates / Położenie40°12′40″N 8°25′45″W
Country / Państwo Portugal
RegionCentro
Subregion / PodregionBaixo Mondego
Intermunic. comm.Região de Coimbra
District / DystryktCoimbra


Government / Rząd
 • President / PrezydentManuel Machado (PS)
Area / Powierzchnia
 • Total / Całkowita319.40 km2(123.32 sq mi)
Highest elevation / Najwyższe wzniesienie499 m (1,637 ft)
Lowest elevation / Najniższe wzniesienie9 m (30 ft)
Population / Populacja (2011) 
 • Total / Całkowita143,396
 • Density / Gęstość450/km2 (1,200/sq mi)
Time zone / Strefa czasowaWET/WEST (UTC+0/+1)
Postal code / Kos pocztowy3000


PatronRainha Santa Isabel
Websitewww.cm-coimbra.pt


Our hotel in which we stayed has prepared for its guests printed information about Coimbra. We learned from them, among other things, that Coimbra in the years 1139 - 1385 was the capital of Portugal with its first six monarchs of first Dynasty bored here. We learn also that Coimbra has many attractions worth to visiting. Therefore, we did not think too long, we grabbed the maps and information from the hotel and we started our "conquer" of the student city.

Nasz hotel w którym nocowaliśmy przygotował dla swoich gości wydrukowane informację na temat Coimbry. Dowiedzieliśmy się z nich między innymi iż Coimbra w latach 1139 - 1385 była stolicą Portugalii i mieści się w niej wiele atrakcji godnych odwiedzenia.  Dlatego długo się nie zastanawialiśmy, zebraliśmy mapy i informację z hotelu i wyruszyliśmy na "podbój" studenckiego miasteczka. 


Monastery of Santa Cruz / Klasztor Santa Cruz



The closest place from our hotel was square with the Monastery of Santa Cruz. Santa Cruz Church, or the Monastery of Santa Cruz as it also known, is one of Portugal’s official National Monuments and is found in the Praça de Maio, right in the heart of the city centre.
The Santa Cruz Church is historically important, both for its Romanesque and Baroque architecture and for the fact that the first two kings of Portugal, Afonso Henriques and his successor, Sancho I, are buried there. (source)

Najbliższym miejscem od naszego hotelu, był plac na ktróym znajdował się plac razem z Klasztorem Santa Cruz. Kościół Santa Cruz lub klasztor Santa Cruz, jest jednym z oficjalnych narodowych zabytków Portugalii i znajduje się w Praça de Maio, w samym sercu centrum miasta.

Kościół w Santa Cruz jest ważny historycznie, zarówno poprzez jego architekturze romańskiej i barokowej, jak i fakcie, że zostało w nim pochowanych dwóch pierwszych królów Portugalii, Afonso Henriques i jego następca, Sancho I.

Largo da Portagem



After visiting the Monastery of Santa Cruz, we headed in the direction of Largo da Portagem Square (Toll Square). In the past, this place residents paid taxes on merchandising arriving in the city from the south. In the toll were the pillory,a symbol of municipal power, now called the Praça Velha (Old Market Square) and the city jail, which later was changed to the old barns of the Monastery of Santa Cruz (now, a Police Station).

Po odwiedzeniu Klasztoru Santa Cruz udaliśmy się w kierunku Largo da Portagem (Plac Strat). W przeszłości w tym miejscu mieszkańcy płacili podatki za towary z południa. Na placu znajduję się pomnik upamiętniający symbol władzy miejskiej. Teraz Plac nosi nazwę Praça Velha (Stary Rynek) mieścił on również więzienie miejskie, która później zostało zmieniona na stary klasztor Santa Cruz (obecnie jest to posterunek policji). 


University of Coimbra / Uniwersytet w Coimbrze




The University is located on the hill in town. It was really nice (and tiring also) to climb up this hill, but it was worth it. The University of Coimbra is one of the oldest universities still operating in Europe and the World. It is the oldest in Portugal and one of its largest institutions of higher education and research.

Uniwersytet znajduje się na wzgórzu w mieście. Wspinaczka ku wzgórzu była zarówno przyjemna jak i (z powodu gorąca) również męcząca, ale było warto. Uniwersytet w Coimbrze jest jednym z najstarszych wciąż działających uniwersytetów w Europie jak i na Świecie. Jest również najstarszym w Portugalii i jedną z największych instytucji szkolnictwa wyższego i badań naukowych.

Summary / Podsumowanie


Coimbra was for us one of the first places where we stayed for more than one night. We got to see most of the attractions of which we are very satisfied. Little Mole Bartek and D. the biggest impression made the an University of Coimbra. The magic of Portugal accompanied us throughout the tour of the city. If you are in Coimbra also we recommend visiting the city at night. We managed to listen to the night concert next to Monastery of Santa Cruz immediately after our arrival.

Coimbra była dla nas jednym z pierwszych miejsc w których zatrzymaliśmy się na więcej niż jedną noc. Udało nam się zobaczyć większość atrakcji z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Krecikowi oraz D. największe wrażenie zrobił Uniwersytet. Magia Portugalii towarzyszyła nam przez całą wycieczkę po mieście. Jeśli będziecie w Coimbrze polecam odwiedzenie miasta również nocą. Nam udało się posłuchać nocnego koncertu przy Katedrze Sana Cruz od razu po naszym przyjeździe.

Is time to say goodbye at the moment and we present more pictures. / 
Żegnamy się na tą chwilę i zamieszczamy więcej zdjęć.








to be continued....


1 comment:

  1. Really nice blogs and sharing very useful steps know more for related issue.

    Vakantiehuizen Zweden

    ReplyDelete

Thank you so much for stopping by and for leaving your comment :)
Hope to see you soon again!